Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14962
Title: Plakların Doğrusal Olmayan Dinamik Davranışının Karışık Se Yöntemi İle Analizi
Authors: Aksoylar, Cenk
Ömercikoğlu, Akın
Mecitoğlu, Zahit
Omurtag, Mehmet H.
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Tabakalı kompozit ince plakların doğrusal olmayan dinamik davranışı karışık sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Doğrusal olmayan davranış von Kârmân teorisi kapsamında ele alınmış ve artımsal formülasyon kullanılarak doğrusallaştırılmıştır. Dinamik analizler Newmark yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve iterasyonlarda Newton-Raphson yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen karışık sonlu eleman formülasyonunun doğrulanması için, öncelikle literatürde bulunan statik problemler çözülmüş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ardından ideal ve ideal olmayan anlık basınç yükleri altında dinamik analizler yapılmış ve sonuçları ANSYS programı sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Nonlinear dynamic behavior of laminated composite plates is investigated with mixed fınite element method. Geometric nonlinearity is involved in the sense of von Kârmân plate theory and the functional is linearizied with incremental formulation. Dynamic analyses are done with Newmark method and in the iterations Newton-Raphson method are used. İn order to verify the formulation of the mixed fınite element, static problems from literature are solved and compared. Finaliy dynamic analyses of plates under ideal and non-ideal blast loads are performed and the results are compared with ANSYS.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14962
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016_aksoylar.pdf495.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.