Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14958
Title: Katmanlı Kompozit Silindirik Panellerin Çarpma Yükü Etkisi Altındaki Davranışı
Authors: Yılmaz, Çağatay Han
Türkmen, Halit S.
Keywords: Silindirik kabuk
Katmanlı kompozit
Çarpma
Sonlu elemanlar yöntemi
Gerinim ölçümü
Cylindrical shell
Laminated composite
Impact
Finite element method
Strain measurement
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Çarpma etkisi altındaki katmanlı silindirik kabukların dinamik davranışı araştırıldı. Cam/epoksi katmanlı kompozitlerin çarpma testleri gerçekleştirildi. Çarpma sırasında eksenel ve çevresel gerinimler ölçüldü. Katmanlı kabuğun çarpma testi aynı zamanda sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak modellendi. Bu amaçla ANSYS sonlu elemanlar yazılımı kullanıldı. Sayısal ve deneysel sonuçlar karşılaştırıldı ve bir uyum görüldü. Çarpma yükü sonucunda yüksek gerilmeler meydana geldi.
The dynamic behavior o f the laminated cylindrical shells are investigated under an impact load. The impact tests are performed on the glass/epoxy laminated composites. The strain in the axial and circumferential directions are measured during the impact. The impact test o f the laminated shell is also modeled using the finite element method. ANSYS finite element software is used for this purpose. The numerical and experimental results are compared and found in an agreement. The high stresses are occured as a result o f impact load.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14958
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127_yilmaz.pdf196.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.