Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14944
Title: Nesne Yönelimli Programlama Teknikleri İle Sonlu Eleman Geliştirmeye Yönelik Analiz Çatısı Oluşturulması
Authors: Yılmaz, Murat
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Sonlu Elemanlar Yöntemi yapı sistemlerinin modellenmesinde yaygın ve başarılı bir biçimde kullanılmaktadır. Gelişen ihtiyaçlar dahilinde bir çok problemin çözümünde hız ve doğruluk büyük önem kazanmıştır. Sonlu eleman geliştiricileri için hem zaman hem de maliyet açısından en büyük zorluklardan biri, eleman geliştirme sürecinde yapılan teorik hesaplamaları test etmek üzere elemanı ve bu elemanlardan oluşan sistemi programlamaktır. Bu çalışma kapsamında doğrusal olmayan sistemlerin hesabı için kullanılmak üzere tasarlanan "Sonlu Eleman Geliştirme ve Analiz Çatısı” (SEGAÇ) adında yeni bir programlama platformu sunulmuştur. ŞEGAÇ, yeni sonlu eleman türetmek ve bu elemanlardan oluşan sistemlerin çözümü için özel olarak tasarlanmış genişletilebilir araçlar içermektedir. SEGAÇ ın en önemli bileşeni FEMLANG adı ile geliştirilmiş nesne yönelimli yeni bir programlama dilidir. Öğrenmesi ve kullanımı oldukça kolay olan bu dil sayesinde SEGAÇ içerisindeki tüm araçlara erişilebilmektedir. SEGAÇ 'ın en büyük avantajı eleman geliştirme ve problem çözme sürecini herhangi bir programlama platformundan çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirme olanağı sunmasıdır.
The Finite Element Method is widely üşed for modeling of structural systems and gained a great success. Within the evolving needs, speed and accuracy in the solution of the problem has gained importance. One of the biggest challenges for fınite element developers are both time and coşt of element development process, especially to Write a computer program to test the theoretical calculations for creation of elements. İn the context of this study, a new programming platform has been presented designed for the solution of nonlinear systems called "Finite Element Development and Analysis Framework" (FEDAF). FEDAF is composed of special, extensiblc tools to derive new fınite elements for the solution of structural systems. The most important component of FEDAF is tlıc new programming language developed in Object oriented architecture called FEMLANG . This is a quite easy to leam and easy to üşe language accessing all the tools available within FEDAF. FEDAF I s biggest advantage is, it offers a very quick way to perform problem-solving process when compared with other programming platfoms
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14944
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114_yilmaz.pdf398.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.