Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14943
Title: Katı Yakıtlı Roket Motorunun Gerilme Analizi
Authors: Yıldırım, Halid Can
Özüpek, Şebnem
Keywords: Sonlu eleman
Nesne yönelimli programlama
Finite elements
Object oriented programming
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Çalışmanın temel amacı katı yakıtlı roket motorlarının güvenilir gerilme analizi için bir yöntem geliştirmektir. Katı yakıtın mekanik davranışı detaylı olarak modellenmiş ve sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çeşitli çalışma ve saklama koşullarında motorun gerilme analizi yapılmıştır. Çalışmada, katı yakıtın mekanik özelliklerinin yaşlanmaya bağlı olarak değişimi göz önüne alınmış ve farklı yaşlardaki roket motorlarının analiz sonuçları karşılaştırılarak yaşlanmanın motorun kritik gerilme-gerinme değerleri üzerindeki etkisi belirlenmiştir.
The aim of this stüdy is to develop a procedure for a reliable structural analysis of a solid rocket motor grain. Mechanical behavior of the solid propellant is modelled in detail and stress analysis ofthe motor is performed under various operating and storage conditions using the finite element method. İn the study, the change of the solid propellant mechanical properties due to aging is taken into account and the effect of aging on the critical stress-strain values of the motor is determined by comparison of new and aged solid propellant rocket motor analyses.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14943
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113_yildirim.pdf346.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.