Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14941
Title: Önburulmalı Değişken Kesitli Çubuklarda Titreşim Analizi
Authors: Yardımoglu, Bülent
Kara, Ali
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada; genişlik ve yüksekliklerinin çubuk boyunca değişimleri, uzunluk koordinatının kuvvetleri cinsinden ifade edilen dikdörtgen kesitli, önburulmalı çubukların titreşim karakteristikleri arastırılmıştır. Çubuk için seçilen kalınlık fonksiyonları özel durumlarda dogrusal degişim ve sabit kalinlık ifade edebilmektedirler. Değişken katsayılı hareket denklemlerinin SFM (Sonlu Farklar Metodu) ile saysal çözümleri, Mathematica'da geliştirilen sembolik program ile yapılmıştır. Geliştirilen programın dogrulugu ve sayisal çözüm hassasiyeti, özel durumlar için literatürde mevcut sonuçlar kullamlarak belirlenmişdir. Tablolar halinde verilen sonuçların karşılaştımalarında iyi bir uyum elde edilmiştir. Daha sonra, çubuk kesit değişimi ile ilgili seçilen genişlik ve yükseklik parametreleri ile önburulma açlslmn dogal frekanslara etkileri bulunmus ve sonuçlar grafikler halinde verilmiştir.
In this study, vibration characteristics of rectangular cross-sectioned pretwisted beams of which width and depth variations along the beam are expressed as power of axial coordinate of the beam are investigated. In special cases, the selected taper functions for beam may represent linear variation or constant thickness. Numerical solution of the equations of motion with variable coefficient based on Finite Difference Method is carried out by using a symbolic program developed in Mathematica. The accuracy and numerical precision of the developed program are evaluated by using the results available for special cases in the literature. Good agreement is obtained in the comparisions of the present results with other results given in tabular form. Then, the effects of selected taper parameters regarding width and depth and pretwist angle of the beam on natural frequencies are found. The results are presented in graphical form
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14941
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111_yardimoglu.pdf363.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.