Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1494
Title: Kozmolojik Sabit Yeniden
Other Titles: Cosmologıcal Constant Reloaded
Authors: Arapoğlu, Savaş
Etker, Çiğdem
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Kozmoloji
Cosmology
Issue Date:  1
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Son yıllardaki Tip Ia Süpernova gözlemleri evrenin hızlanarak genişlediğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Einstein’ın genel görelilik kuramından yola çıkılarak, genişleyen evren için uygun matematiksel model tanımlanmıştır. İvmelenerek genişlemeyi destekleyen kozmik mikrodalga fon ışınımı ve Tip Ia Süpernova gözlemleri üzerinde durulmuştur. Bu gözlemler evrenin %70’inin karanlık enerji olduğunu göstermektedir. Karanlık enerji için ise şu andaki en iyi aday kozmolojik sabit gibi görünmektedir. Kozmolojik sabit, Einstein alan denklemlerinin sağ tarafında evrende yeni bir madde bileşeni olarak ele alındığında teorik modelin gözlem sonuçları ile tutarlı olduğu ve kozmolojik sabitin karanlık enerji için uygun bir aday olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ivmelenerek genişlemeyi açıklamak için ortaya atılan kozmolojik sabit dışındaki diğer modellere de kısaca değinilmiştir.
In recent years Type Ia Supernovae observations showed that the Universe is expanding acceleratingly. In this study, starting with Einstein’s general relativity theory, we define the appropriate mathematical model for the expanding Universe. We have emphasized the Type Ia Supernovae and cosmic microwave background radiation observations, which support the notion of the accelerating expansion. These observations show that 70% of the Universe is dark energy. Yet, the best candidate for dark energy seems to be the cosmological constant. When cosmological constant is handled as a new matter component in the Universe at the right hand side of the Einstein field equations, it occurs that the theoretical model is consistent with the observations and the cosmological constant is a suitable candidate for the dark energy. We have also briefly introduced the theoretical models, other than the cosmological constant, suggested to explain the accelerating expansion.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1494
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10997.pdf598.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.