Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14938
Title: Kenar Çatlağı İçeren Anizotrop Kenar Çatlağı İçeren Anizotrop Dikdörtgen Kalın Plağın Delaminasyonu Eksenel Hareketli Lineer Sürekli Ortam Problemine, Boru
Authors: Yahnioğlu, Nazmiye
Karataş, Esra Eylem
Keywords: Delaminasyon burkulması
Kenar çatlağı
Kalın plak
Sonlu elemanlar yöntemi
Buckling delamination
Edge crack
Thick plate
Finite elements method
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, kompozit malzemden yapılmış dikdörtgen kalın plağa ait delaminasyon burkulma problemi incelenmiştir. Plağın dikdörtgen kenar çatlağına ve bu çatlağın yüzeylerinin başlangıçta çok küçük eğintiye sahip olduğu kabul edilmektedir. Çatlak yüzeylerine etkiyen dış basınç kuvveti altında, bu yüzeylerdeki başlangıç eğintinin gelişimi anizotrop cisim için üç boyutlu Elastisite Teorisinin lineer olmayan alan denklemleri yardımıyla incelenecektir. Kritik kuvvetin değerinin belirlenm esinde “ başlangıç eğinti kriteri” kullanılacaktır. Uygun sınır değer problemleri sınır tipli pertürbasyon tekniği ve sonlu elem anlar yöntemi (FEM) uygulanarak çözülecektir. Kritik kuvvetin sayısal değerleri verilecektir.
In this study, the delamination buckling problem for the thick rectangular plate made from composite material is studied. It is supposed that the plate has a rectangular edge crack and edge-surface of that has an initial infinitesimal imperfection. The development of this initial imperfection with an external compressive loading acting on the surfaces of crack is studied by the use of the three-dimensional geomerically non-linear field equations of the Theory of Elasticity for an anisotropic bodies. For the determination of the values of the critical forces the initial imperfection criteria is used. The corresponding boundary-value problems are solved by employing boundary form perturbation technique and FEM. The numerical results on the critical force are presented.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14938
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109_yahnioglu.pdf405.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.