Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14937
Title: Silindirik Boşluk İçeren Anizotrop Kalın Plağın Doğal Titreşimine Öngerilmenin Etkisi
Authors: Yahnioğlu, Nazmiye
Yeşil, Ülkü Babuşçu
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada yapısında silindirik boşluk bulunan kompozit kalın plağın dogal titreşim frekansına öngerilmenin etkisi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Uygun sınırdeger probleminin matematiksel formülasyonu Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi çerçevesinde yaplltnl§tlr. Plagin malzemesi transversal izotrop olarak alınmıtır. Sayısal sonuçlar tablolar halinde verilmistir. Elde edilen sayisal sonuçlardan, öngerilmenin silindirik bosluk içeren plağın dogal frekans degerlerini önemli ölçüde etkiledigi görülmüştür.
In this work the influence of an initial stretching or compressing of a composite thick plate containing a cylindrical hole on natural frequency has been examined using the Finite Element Method. The mathematical formulation of the corresponding boundary-value problem is presented in the framework of the Three-Dimensional Linearized Theory of Elasticity (TDLTE). The material of the plate is selected as transversally isotropic. The numerical results have been shown in tables. From the numerical results, it was observed that the natural frequency of the plate with cylindrical hole was changed significantly with initial stretching force. Keywords: initial stretching force, natural frequency, cylindrical hole, finite elements method
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14937
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108_yahnioglu.pdf462.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.