Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14929
Title: Eksenel hareketi lineer sürekli ortam problemine, Boru Dinamiği Özelinde Farklı Bir Sonlu Farklar Açılımı Uygulaması
Authors: Sınır, Gültekin
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada eksenel hareketli lineer sürekli ortam dinamiği problemi analizini yeni bir sonlu farklar metodoloji ile incelendi. Sadece konumda ayrıklaştırma yaparak kısmi diferansiyel denklemi adi diferansiyel denklem sistemine dönüştürüldü. Oluşan denklem sisteminin çözümü klasik metod ile elde edildi. Sistemin doğal frekansı farklı grid sayıları için bulundu
In this study, the dynamics o f axially moving continua are investigated using new finite difference methodology. In this methodology, the finite difference discretization is applied to spatial derivatives to simplify the partial-differential equation into a set o f ordinary differential equations. The set o f ordinary differential equations are solved in conventional method. For different gird number, the natural frequencies of the system are found.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14929
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100_sinir.pdf308.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.