Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14928
Title: Rijid Zemin Üzerine Oturan Sonlu Ön Şekil Değiştirmeleri Olan İki Katlı Levhaya Etki Eden Titreşimli Hareketli Yükün Dinamiği
Authors: Akbarov, S. D.
Salmanova, K. A.
Keywords: Sonlu ön şekil değiştirme
Titreşimli hareketli yük
İki katlı levha
Dinamik reaksiyon
Kritik hız
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Ön gerilmeli elastik ortamlarda Üç Boyutlu Doğrusallaştırılmış Dalga Yayılımı Teorisi uygulanarak rijid zemin üzerine oturan, sonlu ön şekil değiştirmesi olan iki katlı levhanın titreşimli hareketli yüke karşı olan dinamik reaksiyonu incelenmiştir. Ele alınan problemin matematiksel formülasyonu, çözüm yöntemi ve sayısal sonuçların elde edilmesi için gerekli algoritmalar açıklanmıştır. Titreşim frekansının ve levhalardaki ön şekil değiştirmelerin kritik hız değerlerine etkisini gösteren sayısal sonuçlar tablolar halinde verilmiş ve yorumları yapılmıştır.
Within the scope of the piecewise homogeneous body model with the üşe of the ThreeDimensional Linearized Theory of Elastic Waves in the Initially stressed Bodies the dynamical response ofthe finite pre-strained bi-layered slab resting on the rigid foundation to the oscillating moving point-located load is studied. The problem formulation is presented and algorithm for determination of the critical velocity is described. The numerical results regarding the influence of the oscillating frequency on the values of the critical velocity are presented and discussed. Moreover, the numerical results regarding on the influence of the initial strains in the layers on the values ofthe critical velocity are also presented in tables and discussed. Key words: Finite initial strain, oscillating moving load, bilayered slab, dynamical response, critical velocity.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14928
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010_akbarov.pdf15.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.