Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14927
Title: Mühendislik Eğitimi Üzerine
Authors: Gülçat, Ülgen
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Üniversite eğitimi temelde bilgi ile donanmış 'elit' yetiştirme amaçlı olup meslek edindirme amacı ikinci planda kalır. Üniversite eğitimi ile mühendis yetiştirerek kişiye meslek edindirmek bu nedenle daha başlangıçta üniversiter eğitimle çelişkilidir. Avrupa ve ABD de üniversitelerden başka birçok Yüksek Teknik Okul ve Teknik Enstitü mühendis yetiştirme işini başarıyla üstlenmişler ve üstlenmeye devam etmektedirler. Yurdumuzda ise son yıllarda kurulan az sayıdaki Yüksek Teknoloji Enstitüleri dışında, YÖK yasası nedeniyle, mühendislik eğitimi de her türlü yüksek öğretimle birlikte üniversitelere bırakılmıştır. Buna ek olarak, mühendisliği meslek olarak edinmek isteyen bir öğrenci milyonlarca kişinin katıldığı genel yetenek sınavında yapmış olduğu tercih sıralamasında kaydettiği isabete göre bir yüksek öğrenim kurumuna yerleşebilmektedir. Bu nedenle, üniversitelerdeki bölümlerin kendilerinde eğitecekleri öğrenciyi seçme hakkı bulunmamaktadır. Son günlerde araştırma görevlilerinin de merkezi sistemle mühendislik bölümlerine atanması YÖK başkanlığı tarafından gündeme getirilmektedir!
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14927
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001_gulcat.pdf6.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.