Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14915
Title: Öngerilmeli Şerit-plağın Eğilmesi Durumunda İçerdiği Dairesel Dolgular Arasindaki Karşılıklı Etki
Authors: Yahnioğlu, Nazmiye
Babuşcu Yeşil, Ülkü
Keywords: Öngerilme
Dairesel dolgu
Gerilme yığılması
Sonlu elemanlar yöntemi
Initial stretching
Circular inclusion
Stress concentration
Finite element method
Issue Date: 2008
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 15. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, basit mesnetli dairesel iki dolgu içeren şerit-plağın öngerilmesinin, bu şeritplağın eğilmesi durumunda dolgular civarında oluşan gerilme yığılmasına etkisi sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla incelenmiştir. Ele alınan uygun sınır değer problemlerinin matematiksel modeli, düzlem şekil değiştirme durumunda Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi (TDLTE) çerçevesinde yapılmıştır. Şerit-plağın her bir bileşeninin malzemesi izotrop olarak seçilmiştir. Sayısal sonuçlar, grafikler ve tablolar şeklinde verilmiştir. Sayısal sonuçlardan, dairesel dolgular civarında oluşan gerilme dağılımının öngerilme ve dairesel dolgular arasındaki uzaklığa bağlı olarak önemli ölçüde değiştiği görülmektedir.
In this work the influence of the initial stretching of a simply-supported plate-strip containing two neighbouring circular inclusions on the stress concentration around the inclusions caused by the bending of the strip have been examined using the Finite Element Method. The mathematical formulation of the corresponding boundary-value problem is presented in the framework of the Three-Dimensional Linearized Theory of Elasticity (TDLTE) under a planestrain state. The material of the each components of plate-strip is selected as isotropic. The numerical results have been shown in diagrams and table. From the numerical results, it was observed that the stress distributions around the circular inclusions were changed significantly with initial stretching force and the distance between the holes.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/14915
ISBN: 9789756315026
Appears in Collections:15. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
076_yahnioglu.pdf303.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.