Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14897
Title: İç İçe Geçmiş İki Tabakalı Basınç Tüplerinin Kısmen Plastik Ve Çevrimsel Yükleme Analizi
Authors: Akış, Tolga
Eraslan, Ahmet N.
Issue Date: 2008
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 15. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: İç içe geçmiş iki tabakalı uzun bir tüpün çevrimsel iç basınç ( yükleme, boşaltma ve yeniden yükleme ) altında elastik-plastik davranışı düzlem şekil değiştirme varsayımı ile analitik olarak incelenmiştir. Plastik model, Tresca akma kriteri, ilgili akma kuralı ve doğrusal pekleşme varsayımına dayanmaktadır. Ele alınan tüp sisteminin çevrilmsel basınç altındaki elastik-plastik gerilme, yer değiştirme, plastik şekil değiştirme ve kalıntı gerilme ve kalıntı yer değiştirme dağılımları grafiklerle sunulmuştur.
The elastoplastic behavior of two-layer composite tube subject to cyclic internal pressure ( loading, unloading and reloading ) is investigeted analytically under plane strain assumption. The plastic model is based on Tresca’s yield criterion, its associated flow rule and linear strain hardening. The distributions of elastic-plastic stress, displacement, plastic strain, and residual stress and residual displacement for the tube system under cyclic pressure are presented in graphical forms.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/14897
ISBN: 9789756315026
Appears in Collections:15. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006_akis.pdf514.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.