Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14892
Title: Mikrogermeli Plaklarda Dalga Yayılımı Ve Farklı Sınır Koşulları İçin Titreşim Analizi
Authors: Kırış, Ahmet
İnan, Esin
Issue Date: 2008
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 15. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada mikrogermeli ortam teorisi ile modellenmiş plakların, farklı sınır koşulları altında titreşim analizi incelenmiştir. Mikrogermeli ortamda dalga analizi klasik elastisite teorisinde gözlenmeyen yeni dalgaların ortaya çıktığını göstermektedir. Bu kapsamda farklı sınır koşullarına sahip dikdörtgen plaklar için Chebyshev-Ritz metodu yardımıyla frekans denklemleri elde edilmiştir. Mikrogermeli ortam teorisinde gözlenen ek dalgalar nedeniyle beklendiği üzere, klasik elastisite teorisinden elde edilen klasik frekansların aralarında plağın mikro yapısından kaynaklanan ek frekansların ortaya çıktığı gözlenmiştir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/14892
ISBN: 9789756315026
Appears in Collections:15. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
055_kiris.pdf332.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.