Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14891
Title: Değişken Kalinlikli Ortotropik Disk Probleminin Elastik Analitik Çözümü
Authors: Kaya, Yasemin
Eraslan, Ahmet N.
Issue Date: 2008
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 15. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu bildiride hem ısı yükü hem de merkezkaç kuvveti etkisi altındaki ortotropik değişken kalınlıklı içi boş bir diskin dekuple elastik analitik çözümü sunulmaktadır. Dönen sıcak rijit bir mile monte edilmiş ortotropik bir disk göz önüne alınmıştır. Disk kalınlığının radyal yönde genel parabolik formda değiştiği varsayılmaktadır. Bu koşullar altında diskin termoelastik denklemi aşılılagelmiş düzlem gerilme ve küçük deformasyonlar kabulleri ile türetilmiştir. Verilen bir sıcaklık dağılımı ve merkezkaç kuvvetine karşılık gelen gerilme durumu termoelastik denklemin analitik çözümü kullanılarak elde edilmektedir.
In this article an uncoupled elastic analytical solution of orthotropic vanable thickness annular disk subJected to both thermal and centrifugal loads is presented. An orthotropic variable thickness annular disk mounted on a hot rotating ngid shaft is considered. The thickness of the disk is assumed to vary radially In a continuously variable nonlinear parabolic fornm. The thernloelastic equation vs obtamed under formal assumptions of plane stress and small strains_ For given heat and centrifugal loads the correspondmg state of stress is obtamecl by means of the analytical solution of the thermoelastic equation.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/14891
ISBN: 9789756315026
Appears in Collections:15. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
054_kaya.pdf259.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.