Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14888
Title: Çeşitli Sinir Şartlarina Sahip Elastik Kirişlerin Hareketli Yük Etkisi Altinda Dinamik Analizi
Authors: Kahya, Volkan
Akköse, Mehmet
Erdöl, Ragıp
Issue Date: 2008
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 15. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, sabit hızla hareket eden tekil yük etkisi altındaki Euler-Bernoulli kirişlerinin değişik sınır şartları için dinamik analizleri yapılmıştır. Kirişlerin hareketli yük etkisi altındaki davranışı analitik ve sayısal metotlar kullanılarak elde edilmiş ve yük hızının dinamik davranış üzerindeki etkileri incelenmiştir.
In this study, dynamic analyses of Euler-Bernoulli beams to a moving force with constant speed for various boundary conditions are carried out. The dynamic responses of beams are obtained by using an analytical and a numerical method and effects of the load speed on the dynamic behavior are studied.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/14888
ISBN: 9789756315026
Appears in Collections:15. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
051_kahya.pdf444.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.