Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14887
Title: Çatlamış Betonarme Kesitlerde Kaldıraç Etkisinde Boyut Etkisi
Authors: İnce, Ragıp
Yalçın, Erhan
Arslan, Abdussamet
Issue Date: 2008
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 15. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Aynı geometriye sahip beton numuneler üzerinde yapılan bir çok deneysel araştırma, numune boyutunun artması ile nominal dayanımın azaldığını ortaya koymuştur. Bu olay, beton/betonarmenin kırılma mekaniğinde boyut etkisi olarak adlandırılır. Sunulan çalışmada, çatlamış bir betonarme kesitin taşıma gücüne kaldıraç etkisinin katkısını hesaplamak için, dört seri geometrik olarak benzer dört farklı boyda dowel numuneleri test edilmiştir. Deneylerden elde edilen tepe basınç yükleri Fraktal Boyut Etkisi Kanunu ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, elde edilen boyut etkisi Carpinteri’nin lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımı ile çok iyi uyum gösterdiği tespit edilmiştir.
Experimental investigations on concrete indicate that for the same specimen geometry, the nominal strength of specimen decreases with increasing specimen size. The phenomenon is called size effect in the fracture mechanics of concrete/reinforced concrete. In the present study, four series push-off type specimens of four different sizes but of geometrically similar were tested in order to calculate contribution of dowel action in bearing capacity of cracked reinforced concrete member. Maximum loads obtained from the test results were analyzed by the Carpinteri’s multifractal size effect law and the results were compared with test data existing in the literature. In conclusion, the observed size effect is in good agreement with multifractal size effect law.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/14887
ISBN: 9789756315026
Appears in Collections:15. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
050_ince.pdf365.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.