Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14886
Title: Öngerilmeli İzotrop Levha Ve Öngerilmeli Anizotrop Yarı Düzlemden Oluşan Sistemin Hareketli Yük Etkisindeki Dinamik Davranışı
Authors: Akbarov, Surkay
İlhan, Nihat
Issue Date: 2008
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 15. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Çalışmada öngerilmeli izotrop levha ve öngerilmeli anizotrop yarı düzlemden oluşan sistemin hareketli yük etkisindeki dinamik davranışı ele alınmıştır. Sistemin bileşenlerindeki öngerilmenin ve anizotropi özelliklerinin bu davranışa etkisi incelenmiştir. Öngerilmeli ortamlarda dalga yayılımının üç boyutlu doğrusallaştırılmış teorisi (ÖODYÜT) çerçevesinde problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü integral Fourier dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. Malzeme parametrelerinin, önerilmenin; kritik hıza etkisine ait sayısal sonuçlar verilmiştir. Araştırmalar parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde yapılmıştır. Yarı düzlemin anizotropi özellikleri orthotrop malzeme biçiminde seçilmiştir.
The investigation is carried out on the dynamical behavior of an anizotrop half-plane covered by the pre-stretched izotrop layer under the action of the moving load. The effect of initial stresses and material properties on the dynamical behavior of the considered system is investigated. The mathematical modeling of the considered problem is made use of the Three-dimensional Linearized Theory of Elastic Waves in Initially Stressed Bodies (TLTEWISB). The solution to the corresponding boundary-value problem is found by employing the exponential Fourier integral transformation. As a result of the numerical investigations the influence of the problem parameters on the critical velocity of the moving load is studied.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/14886
ISBN: 9789756315026
Appears in Collections:15. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005_Akbarov.pdf269.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.