Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14869
Title: Uzay Çelik Çerçevelerin Tabu Arama Yöntemiyle Optimum Tasarımı
Authors: Değertekin, S. Özgür
Ülker, Mehmet
Hayalioğlu, M. Sedat
Issue Date: 2008
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 15. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, uzay çelik çerçevelerin optimum tasarımında tabu arama yöntemi kullanılmıştır. Tabu arama (TA), insan hafızasının çalışma mekanizmasını taklit eden gelişmiş bir arama yöntemidir. TA’dan elde edilen sonuçları kıyaslamak amacıyla uzay çelik çerçevelerin genetik algoritma (GA) yöntemiyle optimum tasarımı için de bir algoritma geliştirilmiştir. Optimum tasarımda çelik çerçevelerin gerilme, deplasman ve kesit sınırlayıcıları altında minimum ağırlıklı olarak boyutlandırılması amaçlanmıştır. Geliştirilen bilgisayar programlarının uygulaması olarak 40 ve 63 elemanlı iki uzay çelik çerçevenin optimum tasarımı yapılmıştır. Bu uygulamaların sonucunda tabu arama ile genetik algoritmaya kıyasla daha ekonomik çerçeve tasarımları elde edilmiştir.
In this study, tabu search method was used for optimum design of steel space frames. Tabu search (TS) is a sophisticated search method which imitates working mechanism of human memory. To compare the results of TS method, an algorithm was also developed for optimum design of steel space frames using genetic algorithm (GA). Minimum weight design of steel frames was aimed under the stress, displacement and size constraints. Optimum designs of two steel space frames with 40 and 63 members were performed as application of the developed computer programs. As a result of these applications, it was found that tabu search yielded more economical frame designs than genetic algorithm.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/14869
ISBN: 9789756315026
Appears in Collections:15. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
034_degertekin.pdf330.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.