Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14843
Title: Fonksiyonel Derecelendirilmiş İçi Dolu Dönen Bir Diskin Elastik Analitik Çözümü
Authors: Apatay, Tunç
Gülgeç, Müfit
Eraslan, Ahmet N.
Issue Date: 2008
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 15. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FDM) yapılmış elastik, dönen içi dolu disk probleminin düzlem gerilme durumu için analitik çözümü elde edilmiştir. Disk malzemesinin elastisite modülü, kütle yoğunluğu ve Poisson oranının disk içinde lineer olarak değiştiği kabul edilmiştir. Akma kriteri olarak von Mises akma kriteri esas alınmıştır. Herbir parametrenin, gerilme ve plastik akma limiti üzerindeki etkileri incelenmiştir.
In this study, plane stress analytical solution to elastic functionally graded (FGM) rotating solid disk problem is obtained. The modulus of elasticity, the mass density and the Poisson’s ratio of the disk material are assumed to vary linearly in the disk. The analysis is based on von Mises yield criterion. The effect of each of the material properties on the stress response as well as on the yielding of the disk is investigated.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/14843
ISBN: 9789756315026
Appears in Collections:15. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010_apatay.pdf241.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.