Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14833
Title: İki Elastik Çeyrek Düzleme Oturan Elastik İki Tabakanın Temas Problemi
Authors: Yaylacı, Murat
Birinci, Ahmet
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada; homojen, izotrop ve simetrik iki elastik çeyrek düzleme oturan elastik özellikleri ve yükseklikleri farklı iki elastik tabakanın sürtünmesiz değme problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. 1 notu tabaka üst yüzeyinden sınırlı bölgede simetrik yayılı yük etkisinde bırakılmıştır. Problemde sürtünmenin bulunmadığı kabul edilmiştir. Problem; integral dönüşüm tekniği ve sınır şartlarının kullanılmasıyla, değme uzunluklarının ve değme gerilmelerinin bilimeyen olduğu iki tekil integral denklemden oluşan bir integral denklem sistemine inidirgenmiştir. Tabakalar için Fourier dönüşümleri, çeyrek düzlem için Metlin dönüşümleri uygulanmıştır. Tekil integral denklem sistemini sayısal çözümü, denge şartları dikkate alınarak, Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonuyla gerçekleştirilmiş, değme uzunlukları ve değme gerilmeleri bulunmuştur.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14833
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
076_yaylaci.pdf437.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.