Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14832
Title: Lif Katkılı Çimentolu Kompozitlerin Birim Deformasyon- Elektriksel Direnç ilişkisinin Deneysel Analizi
Authors: Teomete, Egemen
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Depremler, malzeme bozulmaları ve diğer çevresel etkiler yapıların performansını düşürmektedir. Yapıların performansının yapısal izleme ile takip edilmesi son derece önemlidir. Yapısal izlemede kullanılan klasik sensörler (metal birim deformasyon ölçer vb.) düşük dayanıklılığa, düşük duyarlılığa ve yüksek maliyete sahiptirler. Klasik sensörlerin düşük dayanıklılığı, uzun dönem ölçümler alınmasına engel olurken, yüksek maliyetleri sınırlı sayıda kullanılmalarını gerektirir, iletken lifin çimento esaslı malzemeye katılması, malzemenin elektriksel direncini düşürür. Malzemeye yük uygulanması halinde, elektriksel direnci değişir. Elektriksel direnç değişimi ile birim deformasyon arasındaki korelasyon bulunarak, çimento esaslı sensör (ÇES) üretilebilinir. Bu çalışmada değişik oranlarda çelik lif içeren çimentolu kompozitler, 5 cm ebatlı küp örnekler şeklinde hazırlanmıştır. Elektriksel direncin kür süresi ile değişimi incelenmiştir. Örneklere basınç yükü uygulanırken, eş zamanlı olarak elektriksel dirençleri ölçülmüştür. Basınç birim deformasyonu ile elektriksel direnç arasındaki korelasyonlar belirlenmiştir. Çimento esaslı birim deformasyon sensörleri, bir agrega gibi yapı elemanı içine yerleştirilip, yapı elemanının içinden veya yüzeyinden ölçüm alınmasını sağlayacaktır.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14832
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
075_teomete.pdf389.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.