Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14829
Title: Enerji iletim Hattı Direklerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu
Authors: Tayşi, Nildem
Arslan, Zafer
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışma, enerji iletim hatlarında kullanılan direklerin statik yükler altındaki şekil optimizasyonu üzerinedir. Yapı maliyetleri ancak yapıyla ilgili detaylı bilgilerin edinilmesi ve tasarımların iyileştirilmesi ile minimize edilebilir. Statik yüklere maruz direklerdeki gerilme ve yer değiştirmeler sonlu elemanlar metodu ile hesaplanmıştır. Optimum tasarım için sonlu elemanlar metodu ile genetik algoritma metotlarını birleştiren bir modüler bilgisayar programı geliştirilmiştir. Örneklerde üç boyutlu birkaç tip enerji iletim direkleri seçilerek, şartnamelerdeki yükler altında kesit alanları değişkenleri kullanılıp, optimizasyonunun verimliliği gösterilmiştir
This paper deals with the size optimization of electric povver transmission towers under static loads. Minimizing the cost of structures can only be accomplished by increased knowledge of loading conditions which influence the possible risks involved. The finite element method is used to determine the stress and displacements of truss structures which are under the static loads. For optimum design a modular Computer program is derived to combine the finite element method and genetic algorithm. Three dimensional povver transmission towers are dealt and size design variables are used to demonstrate the efficiency of optimization program.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14829
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
072_taysi.pdf381.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.