Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14828
Title: Birbirlerine Elastik Olarak Bağlı Fonksiyonel Derecelendirilmiş Paralel iki Timoshenko Kirişinin Hareketli Yükler Altında Dinamik Analizi
Authors: Şimşek, Mesut
Cansız, Sinan
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada birbirine elastik yaylarla paralel olarak bağlanmış ve fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) basit mesnetli iki Timoshenko kirişinin hareketli harmonik bir yük etkisi altında dinamik davranışı sayısal olarak incelenmiştir. Bu amaçla herhangi bir t anında, sistemin şekil değiştirme enerjisi (kirişlerdeki iç potansiyel enerji ve elastik ara bağlantı nedeniyle ortaya çıkan potansiyel enerji), kinetik enerji ve hareketli yükün potansiyel enerji ifadeleri elde edilmiştir. Mesnet şartları yay sabiti büyük olan noktasal yaylarla sağlatılmıştır. Kirişlerin Young modülü, kayma modülü ve kütle yoğunluğu gibi malzeme özellikleri kirişlerin kalınlığı boyunca belli bir fonksiyona bağlı olarak değişmektedir. Kirişlerin düşey yer değiştirmelerini ve kesit dönmelerini ifade eden bilinmeyen fonksiyonlar zaman ve uzay bağımlı koordinatlara çarpım şeklinde ayrılmıştır. Yer değiştirme ve dönme fonksiyonlarının oluşturulmasında uzay bağımlı koordinatlar için polinomlar seçilmiştir. Hareket denklemleri Lagrange denklemleri yardımıyla elde edilmiş ve direkt integrasyon yöntemlerinden biri olan Nevvmark yöntemiyle zaman tanım alanında çözülmüştür. Bu çalışmada, hareketli harmonik yükün hızı ve frekansı, ara elastik bağlantı elemanlarının rijitliği ve farklı malzeme dağılımlarının sistemin dinamik davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14828
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071_simsek.pdf559.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.