Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14827
Title: Deplasman Temelli ve Karma Formülasyon Kiriş Sonlu Elemanlarının Karşılaştırılması
Authors: Soydaş, Ozan
Sarıtaş, Afşin
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada deplasman temelli ve karma formülasyon kiriş sonlu elemanlarının analitik olarak karşılaştırmasıyapılmıştır. Karma formülasyon kiriş elemanında, deplasman, gerilme ve birim uzama bağımsız alanlı değişimsel formülasyon kullanılmıştır. Deplasman temelli ve karma formülasyon kiriş sonlu elemanların bulunduğu yapı sistemlerin karşılaştırmasında Matlab© programında çalıştırılabilen açık kaynak kodlu FEDEASLab isimli yardımcı yazılım kullanılmıştır. Karşılaştırmanın yapıldığı sistemler sırasıyla dikdörtgen kesitli çelik ankastre kolon ve üç açıklıklı ve birkaç katlı betonarme çerçevedir. Karma formülasyon elemanların kullanıldığı sistem analizlerinde iterasyonlu ve iterasyonsuz çözüm algoritmaları olmak üzere iki yöntem kullanılarak bunların sonuçları deplasman temelli eleman sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada analizi yapılan sistemlerde, iterasyonlu çözüm yönteminin kullanıldığı karma formülasyon sonlu elemanların, iterasyonsuz karma formülasyon ve deplasman temelli sonlu elemanlara göre daha hızlı, doğru ve güvenilir sonuç verdiği ortaya konarak karma formülasyon elemanların modellemedeki avantajları gösterilmiştir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14827
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
070_soydas.pdf466.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.