Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14825
Title: Yapıştırıcı ve Perçinle Birleştirilmiş Çift Bindirme Bağlantılarında ilerlemeli Hasar Analizi
Authors: Solmaz, Murat Yavuz
Topkaya, Tolga
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, yapıştırıcı ve perçin kullanılarak birleştirilmiş çift bindirme bağlantılarında ilerlemeli hasar analizi gerçekleştirilmiştir. Bağlantılarda ana malzeme olarak örgü tipi cam fiber takviyeli kompozit malzeme kullanılmıştır. Analizler APDL (Parametric Design Language) kodlan kullanılarak yazılan bir program yardımı ile Ah/SYS 12.1 sonlu elamanlar paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 30, 45 ve 60 mm olmak üzere üç farklı bindirme mesafesi için yapıştırıcı ve perçin kullanılarak birleştirilmiş bağlantıların ilerlemeli hasar analizi sonucunda elde edilen hasar yükleri ve hasar tipleri Maksimum Kayma Gerilmesi Teorisi ve Hashin Kriterine göre tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar birleştirme tipine ve bindirme mesafesine göre karşılaştırılarak sunulmuştur.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14825
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
069_solmaz.pdf431.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.