Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14824
Title: Eksenel Parametrik Zorlamalı Çok Yaylı Kirişlerin Yeni Bir Yaklaşımla Dinamik Analizi
Authors: Sınır, B. Gültekin
Sınır, Sümeyye
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışamada eksenel yüklü ve açıklıkta yay mesnetler içeren basit basit kesirli kirişin dinamik analizi incelenmiştir. Dinamik analiz için çok zaman ölçekli pertürbasyon metodunun direkt uygulaması kullanılmıştır. Ancak iki farklı yaklaşımla çözüm yapılmıştır. Önerilen yeni yöntemin doğruluğu literatürdeki yöntemlerle karşılaştırılmış ve sonuçların çok uyumlu olduğu gösterilmiştir
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14824
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
068_sinir.pdf428.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.