Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14823
Title: Eksenel Zorlamalı Kesirli Türevli Visko-Elastik Kirişin Çok Zaman Ölçekli Metotla Analizi
Authors: Sınır, B. Gültekin
Sınır, Sümeyye
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada eksenel zorlamalı, kesirli türevli visko-elastik kiriş problemi ele alınmıştır. Ele alınana hareket denklemi, malzeme ve geometri bağımlılığından kurtulmak için boyutsuzlaştırılmıştır. Çok zaman ölçekli metodun direk uygulaması ile çözüm yapılmıştır. Stabil durum ile parametrik rezonans durumları incelenmiştir. Stabilite sınırları hakkında bilgi elde edilmiştir. Ayrıca zamandeplasman grafikleri üzerinde kesirli türev mertebesi a ve dinamik viskozite // değişimlerinin sistem üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Ayar parametresi a ’nin P1 ile değişimi de grafik üzerinde gösterilmiştir
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14823
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067_sinir.pdf439.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.