Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14822
Title: Değişken Kesitli Dikdörtgen ince Plakların Sonlu Farklar Yöntemi ile Analizi
Authors: Saraçoğlu, Mustafa Halûk
Özçelikörs, Yunus
Bayer, Mehmet Tevfik
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada; değişken kesitli düzgün yayılı yük etkisindeki izotrop dikdörtgen ince plaklar son/u farklar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu plaklar dört kenarından basit mesnet/enmiştir. Değişken kesitli ptak probleminin çözümü için kurulan diferansiyel denklemler değişken katsayılar içermektedir. Örnek olarak literatürde yer alan, plak kalınlık değişiminin ikinci dereceden beş farklı fonksiyon He modeiiendiği izotrop bir plak problemi dikkate alınmıştır. Piak problemleri boyutsuz/aştırılarak geliştirilen bilgisayar programında son/u farklar yöntemi ile nümerik olarak çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde sunulmuş ve referans sonuçlar He mukayese edilmiştir
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14822
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
066_saracoglu.pdf526.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.