Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14821
Title: Darbe Yüklerine Maruz Kalan Betonarme Kirişlerin Tek Serbestlik Dereceli Yay Modelleri ile Analizi
Authors: Saatçi, Selçuk
Cağaloğlu, Neriman Çare
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Tek serbestlik dereceli yay modelleri, darbe yüklerine maruz kalan kirişlerin analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kirişin tüm davranışının tek bir serbestlik derecesine indirgendiği bu modellerde kirişin yüksek hızlardaki şekil değiştirmesinin modellenmesi amacıyla yapılan kabullenmelerin başında kirişin darbe yükü altındaki şekil değiştirmesinin statik yük altındaki şekil değiştirmesiyle eş olduğu, dolayısıyla mesnet koşullarının da her iki durum için aynı olacağı gelmektedir. Oysa yapılan bazı deneysel çalışmalar bu kabulün doğru olmadığını, oluşan yüksek atalet kuvvetlerinden dolayı kirişin şekil değiştirmesinin statik durumdan farklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada, darbe yüküne maruz kalan kirişlerin bu yöntemle modellenmesindıı kabul edilen mesnet koşullarının analiz sonuçlarına etkisi incelenmiştir. Çalışmada literatürde yer alan deneysel bir çalışma kullanılmış, darbe yüküne maruz kalan çeşitli rijitlik ve mukavemetteki basit mesnetli kirişler tek serbestlik dereceli yay modelleri ile hem basit mesnet hem de ankastre mesnet koşullarıyla modellenmiştir. Sonuçlarda birçok durumda ankastre mesnet koşullarının gerçeğe daha yakın sonuçlar verdiği, dolayısıyla darbe davranışının statik davranıştan farklı olduğu görülmüştür. Bu farklılığın sebepleri detaylarıyla irdelenmiştir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14821
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
065_saatci.pdf586.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.