Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14818
Title: Optimal Kontrol Kuvveti Uygulanmış Elastik Zemine Oturan Sistem Üzerinde Bir Parametrik Çalışma
Authors: Özuygur, Ali Ruzi
Gündüz, A. Necmettin
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Yapı-zemin etkileşimi analizinde kullanılan zeminin empedans katsayıları dış yükün frekansına bağlıdır. Dolayısıyla yapı-zemin etkileşimi analizinde genel olarak kullanılan yöntem, yapı-zemin sisteminin önce frekans tanım alanında analiz edilmesi, daha sonra elde dilen büyüklüklerin ters Fourier dönüşümü tekniği yardımıyla zaman tanım alanına dönüştürülmesi şeklindedir. Klasik optimal kontrol analizi zaman tanım alanında yapılmaktadır. Zeminle etkileşen yapıların optimal kontrolü konusunda az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu makalede parametrik çalışmalaı yapılarak zeminin empedans katsayısı ile optimal kontrol kuvveti arasındaki ilişkilerin araştırılması amacıyla iki adımlı ardışık yaklaşıma dayanan bir sayısal yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemde önce ankastre mesnede sahip sistem kullanılarak optimal kontrol kuvveti hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu kontrol kuvveti ile birinci adımdaki zamana bağlı temel yerdeğiştirme ivmesi ve dönme ivmesi elde edilmektedir. Daha sonra temele ait bu ivme değerleri ve yer hareketi ivmesi kullanılarak kontrol kuvveti yeniden elde edilmektedir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14818
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
062_ozuygur.pdf580.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.