Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14817
Title: Farklı Plaka Kalınlığında ve Takviye Açılarında Kompozit Plakada Oluşan Termal ve Mekanik Yüklerin Analizi
Authors: Özben, Tamer
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada amaç, farklı kalınlık ve takviye açıları için kevlar/epoxy kompozit plakanın sıcaklık farkından dolayı oluşan termal yük ve momentlerinin boy değişmelerine ve eğilmelerine olan etkisini araştırmaktır. Dört tabakadan oluşan ve [02/454]2 dizlime sahip dikdörtgen kompozit plaka, dörtkenarı serbest (f-f-f-f) ve bir kenarı ankastre diğer kenarları serbest (c-f-f-f) olarak seçilerek hesaplamalar yapılmıştır. Plakanın ait kenarının sıcaklığı 20 °C seçilirken, üst tabaka sıcaklığı 80°, 120° ve 140 °C olarak dikkate alınmıştır. Plakanın sabit sıcaklık (AT0) ve lineer olarak değişen sıcaklık (ATh) durumları için, maruz kaldığı termal kuvvetler ve momentler hesaplanmıştır. Tabaka sayısı sabit tutulurken, artan plaka kalınlık boyunca meydana gelen termal boy değişimleri ve eğilmelerin değişimi gösterilmiştir. Farklı takviye açıları için (0=(f, 1fr, 3CP, 45°) plakadaki termal uzama/kısalma ve eğilmeler, farklı sınır şartlarına göre değişimi grafiklerle gösterilmiş ve sonuçlar araştırılmıştır.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14817
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
061_ozben.pdf436.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.