Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14816
Title: Cam Fiber Takviyeli Dokuma Epoksi Kompozit Prepreglerin Mekanik Özellikleri Üzerinde Çevre Şartlarının Etkisi
Authors: Örçen, Gurbet
Gür, Mustafa
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmanın amacı sekiz tabakalı cam fiber takviyeli dokuma epoksi kompozit prepregler üzerinde çevre şartlarının etkisini araştırmaktır. Bu çalışma, standartlara uygun hazırlanan numunelerin mekanik özellikleri üzerinde çevre şartlarının etkisini belirlemek için yapılan 3 aşamalı deneysel çalışmayı içermektedir. İlk aşamada kuru şartlardaki numunelerin mekanik özellikleri belirlenmiştir. İkinci aşamada deniz suyu içerisine 3 ay süre, üçüncü aşamada ise deniz suyu İçerisine 6 ay süre ile numuneler bırakılmıştır. Her aşamanın sonunda numunelerin mekanik özellikleri standart testlere göre belirlenmiş ve kuru şartlarda elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada; numunelerin deniz suyu içerisinde kalma süreleri arttıkça, mekanik özelliklerinin düştüğü tespit edilmiştir. Aynı zamanda deniz suyunun E h Xt, Xc, S12 ve G değerleri üzerinde düşürücü/bozulma etkisine sahip olduğu görülmüştür.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14816
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
060_orcen.pdf592.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.