Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14809
Title: Ortotrop Pasternak Zemine Oturan Aliptik Mindlin Plağının Karışık Sonlu Elemanlara Statik Analizi
Authors: Kutlu, Akif
Arıbaş, Ümit N.
Karayiğit, Hatice
Omurtag, Mehmet H.
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada keyfi doğrultuda ortotropik Pasternak zemini ile etkileşen nispeten kalın elips geometrili plakların eğilme davranışı incelenmiştir.Mindlin plağı denge denklemlerinde zemin etkisi de barındırılmış ve Gâteaux türevi kullanılarak karışık sonlu eleman formülasyonu kurgulanmıştır. Sonlu eleman çözümünde izoparametrik dörtgen elemanlar kullanılmıştır. Elemanlar üzerinde integraller 2x2 Gauss şeması kullanılarak sayısal olarak hesaplanmıştır. Sayısal çözüm yöntemi literatürle doğrulanmış ve parametrik çözümler sunularak eliptikliğin ve zemin parametrelerinin plak eğilme davranışına olan etkileri araştırılmıştır.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14809
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
054_kutlu.pdf425.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.