Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14805
Title: İç Çatlak içeren Viskoelastik Diktörtgen Plağın Delaminasyon Burkulması
Authors: Karataş, Esra Eylem
Yahnioğlu, Nazmiye
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Ele alınan bu çalışmada, dikdörtgen iç çatlak içeren lineer viskoelastik kompozit malzemeden yapılmış dikdörtgen plağın, karşılıklı iki kenarından etkiyen düzgün yayılı statik dış basınç kuvveti etkisinde oluşan delaminasyon burkulma problemi incelenmiştir. Plağın bütün yanal yüzeylerinden düşey doğrultuda yer değiştirme yapamayacak şekilde mesnetlendiği ve yapısındaki dikdörtgen ıç çatlağın yüzeylerinin başlangıçta çok küçük ön eğriliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Ele alınan sınırdeğer probleminde, çatlağa paralel doğrultuda etkiyen statik dış basınç kuvvetifelastik plak) etkisinde veya sabit dış basınç için zaman ilerlerken (viskoelastik plak), çatlak yüzeylerindeki eğriliklerin büyüyerek sonsuza gitmesi, burkulma kriteri olarak seçilmiştir. Ele alınan delaminasyon burkulma problemleri Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Stabilite Teorisi (LEÜBST) yardımıyla modellenmiştir.Ele alınan sınırdeğer probleminin çözümünde, sınır tipli pertürbasyon tekniği, ; Laplace dönüşümü ve üç boyutlu sonlu elemanlar modellemesi kullanılmıştır. Dikdörtgen iç çatlak içeren lineer viskoelastik kompozit malzemeden yapılmış dikdörtgen plağın delaminasyon burkulmasına ait kritik parametre değerleri ile plağın burkulma mod şekilleri verilmiştir
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14805
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
050_karatas.pdf448.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.