Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14804
Title: Zamana Göre Harmonik Değişen Yük Etkisi Altındaki Piezoelektrik Tabaka Ve Ortotrop Yarı Sonsuz Düzlemden Oluşan Sistemin Dinamik Davranışı
Authors: Akbarov, Surkay
İlhan, Nihat
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Piezoe/ektrik örtü tabakası ve ortotrop yarı düzlemden oluşan sistemin zamana göre harmonik değişen yük etkisi altındaki dinamik davranışı, düzlem şekil değiştirme halinde, parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde, elasto elektro dinamiğin lineer teorisi kullanılarak incelenmiştir. Problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü integral Fourier dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. Örtü tabakası ve yarı düzlemden oluşan sistemdeki ara yüzeydeki gerilme dağılımı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal sonuçlar örtü tabakası ve yarı sonsuz düzlemin PZT- 54, PZT-5H, PZT-4 ve PZT- 7A malzemelerinden oluşması halleri için elde edilmiştir. Yapılan çalışmada piezoelektrikliğin tabakalar boyunca etki eden normal gerilmeleri arttırdığı görülmüştür.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14804
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005_akbarov.pdf304.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.