Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14801
Title: Betonun Kırılmasında Başlangıç Gerilme Şiddet Çarpanının Tayini için Bir Metod
Authors: İnce, Ragıp
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Beton bir yapıyı kırılma mekaniğine göre analiz edebilmek için ilk önce kullanılan malzemenin kırılma parametrelerinin belirlenmesi gerekir. Betonun kırılma parametrelerini belirlemek için şartnameler ve araştırmacılar tarafından birçok lineer olmayan kırılma mekaniği modelleri önerilmektedir. Çift-K Modeli, beton yapılarda kırılmayı modellemek için başlangıç gerilme şiddet çarpanı Kılcnl ve kritik gerilme şiddet çarpanı Kl'!i gibi iki parametre kullanmaktadır. Bu her iki kırılma parametresi, sızdırmazlığın önemli olduğu nükleer santraller, yüksek beton barajlar ve beton basınç kapları gibi yapıların tasarımında büyük öneme sahiptir. Diğer taraftan Kl"cl l nin hesabında CEB-FIB şartnamesinde yer alan bazı ampirik ifadeleri kullanılmaktadır. Bu amaçla sunulan çalışmada, Kıcc nin hesabı için alternatif bir yöntem önerilmiştir. Sonuç olarak, önerilen yöntem farklı laboratuvarlarda, farklı deney metotları kullanılarak elde edilen 159 adet deney verisi ile test edilmiş ve analitik yaklaşımın sonuçlarının oldukça uygun ve ümit verici olduğu tespit edilmiştir
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14801
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
047_ince.pdf520.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.