Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14797
Title: Doyurulabilir Ortamlarda Doğrusal Olmayan Kafes Solitonları
Authors: Göksel, İzzet
Antar, Nalan
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu bildiride, doyurulabilir ortamlarda periyodik ve belirli tipte yarı kristal latisler üzerinde (Penrose-5 ve Penrose-7) optik latis solitonlarının varlığı ve özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmada kullanılan fiziksel model, (2+1) boyutlu, bir dış potansiyel içeren, doyurulabilir, doğrusal olmayan Schrödinger ( NLS) denklemidir. Bu denkleminin sayısal çözümü, literatürde spektral renormalizasyon olarak isimlendirilen yöntem ile elde edilmiştir. Bu çalışmada periyodik ve Penrose tipi yarı kristal potansiyellerde, potansiyel derinliği ve yayılma sabitinin belirli değerlerinde birinci doğrusal olmayan bant-yarık yapıları bulunmuştur. Doygunluk parametresinin sayısal değerinin ve potansiyel derinliğinin yarık genişliğine etkileri de yukarıda sözü edilen potansiyeller için ayrıntılı olarak incelenmiştir
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14797
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
043_goksel.pdf377.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.