Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14793
Title: Alt Tabakasında Düşey Bir Çatlak Bulunan Ve Elastik Yarım Düzleme Oturan Çift Tabaka Problemi
Authors: Adıbelli, Handan
Erdöl, Ragıp
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu bildiride alt tabakasında düşey bir çatlak bulunan ve eksenel yüklü dairesel rijit bir panç aracılığı ile elastik yarım düzleme bastırılan çift tabakanın iç çatlak problemi Elastisite Teorisine göre çözülerek gerilme şiddet faktörleri belirlenmiştir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14793
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004_adibelli.pdf391.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.