Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1479
Title: Sol-gel Yöntemiyle Hazırlanan Sio2-tio2 Esaslı Yansıtmayıcı Kaplamalar
Other Titles: Antıreflectıng Coatıngs From Sio2-tio2 Prepared By Sol-gel Method
Authors: Tepehan, Fatma Zehra
Özbey, Emine Pınar
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Sol-Gel
SiO2
TiO2
Yansıtmayıcı Kaplamalar
Sol-Gel
SiO2
TiO2
Antireflecting Coatings
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, saf SiO2 ve TiO2 solleri ve bunların karışımları kullanılarak yansıtmayıcı film sistemi hazırlandı. Sistem tasarlanmasında teorik olarak, transfer matris yönteminden faydalanılarak tek, çift, ve üç katlı yansıtmayıcı yüzeyler için koşullar bulundu. Deneysel hazırlamada, öncelikle tek katlı SiO2 , TiO2 ve bunların karışımlarından oluşan filmlerin kırma indisleri ve kalınlıkları belirlendi. Teoriden hesaplanan yansıtmayıcı yüzey koşullarına ve kalınlığa dikkat edilerek, üç katlı, tek ve çift taraflı film sistemleri hazırlandı. Sonuç olarak 700 nm ve 665 nm dalga boylarında %1’in altında yansıtma veren film sistemleri oluşturuldu.
the present work, antireflecting film systems were prepared by using pure SiO2, TiO2 and their mixtures. Transfer matrix method was used to find suitable conditions for single, double and triple layer antireflecting surfaces. At first, refractive index and thickness of the single layer SiO2, TiO2 and their mixtures were calculated for the experimental preparation. Single and double sided three layer film systems were prepared by making use of the results of theoretical calculations. As a result antireflecting systems which have %1 reflection around 700 nm and 665 nm wavelength were obtained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/1479
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8192.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.