Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14782
Title: Yakın Ve Uzak Fay Yer Hareketi Etkisindeki Asma Köprülerin Yapısal Davranışlarının Belirlenmesi
Authors: Adanur, Süleyman
Altunışık, Ahmet Can
Bayraktar, Alemdar
Sevim, Barış
Akköse, Mehmet
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, yakın ve uzak fay yer hareketi etkisinde bulunan asma köprülerin yapısal davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada örnek olarak, Ülkemizde bulunan iki asma köprüden biri olan Boğaziçi Köprüsü örnek olarak seçilmiştir. Köprünün sonlu eleman modeli proje verileri dikkate alınarak SAP2000 programında oluşturulmuş, analizlerde geometrik olarak lineer olmama durumu dikkate alınmıştır. Köprünün yapısal davranışının belirlenmesinde, 1999 yılında meydana gelen Kocaeli ve Chi-Chi depremlerinin aynı maksimum ivmeye ve yakın-uzakfay özelliklerine sahip ivme kayıtları kullanılmıştır. Analizler sonucunda, tabliye uzunluğu ve kule yüksekliği boyunca yerdeğiştirmeler ve kesit tesirleri elde edilmiş, elde edilen değerler karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışmadan, yakın fay yer hareketinin yerdeğiştirme ve kesit tesirlerinde uzakfay yer hareketine oranla dahafazla etkili olduğu görülmüştür.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14782
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003_adanur.pdf453.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.