Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14780
Title: Geometrik Bakımdan Lineer Olmayan Çelik Çerçevelerin Gelişmiş Armoni Arama Yöntemiyle Optimum Tasarımı
Authors: Değertekin, S. Özgür
Hayalioğlu, M. Sedat
Ülker, Mehmet
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada geometrik bakımdan lineer olmayan çelik çerçevelerin gelişmiş armoni arama yöntemi ile optimum tasarımı için bir algoritma geliştirilmiştir. Armoni arama; müzisyenlerin en iyi armoniyi bulmak için izledikleri yol ile optimizasyon problemleri arasında benzerliği esas alan bir yöntemdir. Optimum tasarımda amaç, gerilme ve deplasman sınırlayıcıları altında minimum ağırlıklı çelik çerçevenin elde edilmesidir. Gerilme sınırlayıcıları olarak çelik yapıların hesap ve yapım kuralları yönetmeliğindeki (TS 648) eksenel kuvvet ve eğilmeye maruz çubukların gerilme tahkiki formülleri kullanılmıştır. Çelik çerçevelerin analizinde çerçeve elemanlarının geometrik bakımdan lineer olmama etkileri hesaba katılmıştır. Gelişmiş armoni arama yönteminin uygulaması olarak daha önce genetik algoritma ve klasik armoni arama yöntemiyle optimum tasarımı yapılmış iki çelik çerçeve kullanılmış ve elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamalar sonucunda gelişmiş armoni arama yöntemi ile genetik algoritmalar ve klasik armoni arama yöntemine göre daha hafif çerçeveler daha kısa hesaplama süresinde elde edilmiştir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14780
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028_degertekin.pdf506.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.