Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14771
Title: İnce Levhalarda Dar Yarıklar Civarında Termal Gerilmelerin Dağılımı
Authors: Abdulaliyev, Ziya
Bakioğlu, Mehmet
Bulut, Osman
Ataoğlu, Şenol
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, sanayide yaygın olarak kullanılan farklı malzemelerden birleşik veya farklı sıcaklıklara maruz levhalarda birleşim yüzeyine yakın kusurlu bir yapıda kusur civarındaki termal gerilmelerin dağılımı deneysel olarak incelenmiştir. Kullanılan deneysel yöntem fotoelastisitenin mekanik modelleme yöntemidir
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14771
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002_abdulaliyev.pdf230.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.