Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14764
Title: Silindirik Helislerin Farklı Viskoelastik Modellemelerinin SE Analizi
Authors: Argeso, Hakan
Eratlı, Nihal
Darılmaz, Kutlu
Omurtag, Mehmet H.
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, dik kesiti kare ve daire olan, silindirik viskoelastik helislerin farklı viskoelastik modeller için Timoshenko çubuk varsayımı kullanılarak sonlu eleman analizi yapılmıştır. Fourier dönüşüm yöntemi kullanılarak yapılan analizde, helisel viskoelastik çubuklar için fonksiyonel Fourier uzayında elde edilmiştir. İki düğüm noktalı eğrisel çubuk elemanı için, eleman matrisleri elde edilmiş ve Fourier uzayında karışık sonlu eleman çözümü yapılarak, zaman uzayına geri dönüş için Fast Fourier dönüşümü (FFT) kullanılmıştır. Silindirik helis problemi Kelvin ve standart modeller için çözülmüştür.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14764
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013_argeso.pdf413.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.