Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14763
Title: Toz Katkı Tipinin Kendiliğinden Yerleşen Betonun Kırılganlığa Etkis
Authors: Alyamaç, Kürşat Esat
İnce, Ragıp
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB), sık donatılı dar ve derin kesitlere kendi ağırlığı ile yerleşen, herhangi bir vibrasyona gerek kalmadan sıkışan, dayanım veya dayanıklılık özellikleri ve performansları yüksek, çok akıcı kıvamlı özel bir beton türüdür. Bu özel beton türünün kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. KYB’yi geleneksel betondan ayıran en önemli tasarım özelliği, karışımda kullanılan toz katkılardır. Toz katkılar süper akışkanlaştırıcı katkılar yardımıyla betonun taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri üzerine olumlu etkilerde bulunurlar. Bu çalışmada, silis dumanı gibi gerilme yığılmasını (SD), uçucu kül (UK) ve mermer tozu (MT) olmak üzere üç tip toz katkı kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan karışımların toz katkı tipleri hariç tasarım özellikleri aynıdır. Geleneksel betonda dayanım arttıkça beton gevrek bir özellik göstermektedir. Yani betonun kırılganlığı dayanım arttıkça artmaktadır. KYB’de ise toz katkı tipinin betonun kırılganlık özelliğine nasıl etki edeceği merak edilmiştir. Bu özelliğin belirlenmesi için Boyut Etkisi Kanunu (BEK) kullanıldı. Beton basınç dayanımının belirlenmesi için standart küp numuneler ve boyut etkisi kanununun uygulanabilmesi için farklı boyutlarda kiriş numuneler kullanıldı. Sonuç olarak, silis dumanı ve uçucu kül kutlanılan betonların, mermer tozu kullanılan ve referans betona oranla daha sünek davrandığı tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Kendiliğinden yerleşen beton, Boyut etkisi kanunu, Silis dumanı, Uçucu kül, Mermer tozu
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14763
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012_alyamac.pdf418.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.