Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14751
Title: Yüksek Dayanım Ve Şekil Değiştirme Özellikli Çeliklerin Kolon Kesitinde Donatı Olarak Kullanımı
Authors: Yanık, Arcan
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada yüksek dayanım ve şekildeğiştirme özellikli çeliklerin betonarme kolon kesitinde donatı olarak kullanımı analitik olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında analitik olarak, yüksek dayanım ve süneklik özelliklerine sahip olan, “YSÇ” adı verilmiş betonarme çeliği kullanılarak analitik olarak tanımlanan betonarme kolonların, davranışı, ülkemizin inşaat mühendisliği yapılarında yaygın olarak kullanılan BÇIIIa betonarme çeliği ile üretilmiş elemanlar ile karşılaştırılmıştır. 1/3 ölçekli betonarme kolonların YSÇ ve BÇIIIa çelikleri ile üretilmiş olan kuramsal modelleri, COLA (Reinforced Concrete Column Analysis) programına tanımlanarak, bu program yardımıyla kesitlerin moment-eğrilik, yatay yük yerdeğiştirme ve enerji tüketme davranışları incelenmiş ve 2 farklı tip çeliğin kullanım durumunun, kesit davranışına etkileri karşılaştırılmıştır. Özellikle, “YSÇ” ile üretilen betonarme kolonlarda dayanım ve süneklik özellikleri ile birlikte, deprem performansı açısından önemli olan enerji tüketim kapasitesinin irdelenmesi amaçlanmış, analizler sonucunda YSÇ ve BÇIII çeliklerini içeren betonarme elemanlar, bu parametreler gözönünde bulundurularak karşılaştırılmıştır.
One of the most important characteristics of a structure which is in earthquake regions is its ductility. A better ductile behavior can be achieved by constructing these structures with elements which have high energy absorption capacities during moderate and strong earthquakes. For reinforced concrete structures the deformation capability and strength of structural steel as reinforcement has an important contribution on the entire behavior of the reinforced concrete member. In this study, use of a type of steel as reinforcement in reinforced concrete members which features high deformability capacity and high yielding strength(≈540 MPa), is analyzed analytically. These studies contain section analysis for reinforced concrete members with high strength and BCIII steel generally used in building industry of Turkey. All the analytical studies are carried out with a software called COLA (Reinforced Concrete Column Analysis). It has been found that reinforced concrete columns reinforced with high strength steel reached bigger moment and lateral load carrying capacities in comparison with the ones which are reinforced with BCIII.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14751
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071_yanik.pdf524.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.