Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14747
Title: Çift Katmanlı Uzay Kafes Sistemlerin Lineer Olmayan Analizi Ve Tasarımı
Authors: Ülker, Fatma
Savaş, Sedat
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, çift katmanlı uzay kafes sistemlerin lineer olmayan analizi ve optimum tasarımı konusunda bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çift katmanlı uzay kafes sistemin lineer olmayan analizi için, sadece “geometrik bakımdan lineer olmayan analiz” etkisi çalışmada göz önüne alınmıştır. Sistemin tasarımında, SAP2000 paket programının boyutlandırma algoritmasından yararlanılmıştır. Çift katmanlı uzay kafes sistemlerin geometrik bakımdan lineer olmayan analizini gerçekleştirmek amacıyla öncelikle, Kaynak [1] ‘ de çözümlenen 56 çubuklu uzay kafes sistemin SAP2000 programında (P-Delta) ikinci mertebe etkileriyle çözümü yapılmıştır. Bu çözümde sonuçların doğrulandığı görüldükten sonra, çift katmanlı uzay kafes sistemlerin geometrik bakımdan lineer olmayan analizi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Uzay Kafes Sistemler, SAP2000, Tam Gerilmeli Boyutlandırma
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14747
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
068_ulker.pdf730.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.