Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14746
Title: Sezgisel Algoritmalarla Toplam Potansiyel Optimizasyonu (Sa-Tpo) Yöntemi İle Yapısal Analiz
Authors: Toklu, Y. Cengiz
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Yapı mühendisliğinde eniyileme yöntemleri genellikle tasarım konularında uygulanır. Literatürde bu yönde yapılmış pek çok çalışma bulmak kolaydır. Eniyileme yöntemlerinin yapı analizlerinde kullanılması ise, eniyilemede özellikle sezgisel algoritmalar kullanılıyorsa, çok alışılmış bir uygulama değildir. Bu çalışmada bu eksiklik vurgulanmakta ve kafes kirişler üzerinde yapılan uygulamalarla yöntemin sonlu elemanlar yöntemi de dahil bilinen metodlara üstünlüğü gösterilmektedir.
Structural engineers are accustomed to see and to make applications of optimization techniques in design problems. Effectively there are countless studies in the literature in this direction. On the contrary, the works on structural analysis through optimization techniques are very limited in number, especially if metaheuristic algorithms are exploited in optimization. In this study, this gap is emphasized, and by way of examples on trusses, the superiority of the advanced method on classical methods including the well-known Finite Element Method is shown.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14746
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067_toklu.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.