Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14741
Title: Üç Serbestlik Dereceli Kütle-Yay Sisteminin Serbest Titreşim Analizi İçin Taylor Matris Yaklaşımı
Authors: Sınır, Sümeyye
Çevik, Mehmet
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Üç serbestlik dereceli bir kütle-yay problemi ele alınmıştır. Kütle-yay sisteminin hareketini tanımlayan diferansiyel denklem sistemi Taylor matris yöntemi ile çözülmüştür. Her bir kütlenin hareketini veren fonksiyon elde edilmiştir. Elde edilen Taylor matris çözümleri tam çözümlerle karşılaştırılarak uyumlu oldukları gösterilmiştir.
Three degree of freedom system is considered as mass-spring system. The Taylor matrix method is employed to solve the differential equations systems of motion of the mass-spring system. The solution functions are obtained for each mass. The Taylor polynomial matrix solutions are compared with the exact solution and it is shown that the results from both methods are in good agreement.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14741
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
062_sinir.pdf220.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.