Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14734
Title: Zamana Bağlı Diferansiyel Denklemlerin Laplace Uzayındaki Çözümlerinin Çeşitli Sayısal Yöntemeler İle Karşılaştırılması
Authors: Şahan, Mehmet Fatih
Temel, Beytullah
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada ilk olarak, basit bir mekanik modele ait diferansiyel denklemin Laplace uzayındaki çözümleri, Fourier uzayındaki çözümleri, Newmark metodu ile zaman uzayında elde edilen çözümleri ve analitik çözümleri ile karşılaştırılacaktır. İkinci olarak, tabakalı kompozit kalın plaklağa ait Navier denklemlerinin Laplace uzayındaki çözümleri ve Newmark metodu ile zaman uzayındaki çözümleri yapılacaktır. Laplace uzayında bulunan çözümler, Durbin’in modifiye edilmiş ters dönüşüm yöntemi kullanılarak zaman uzayına dönüştütrülmektedir. Bu çalışmada, zamana bağlı diferansiyel denklemlere Laplace dönüşümü uygulanması ve ardından Durbin’in modifiye edilmiş ters dönüşüm yöntemi uygulanması ile oldukça etkin ve doğru sonuçlar bulanabildiği literatürdeki çeşitli sayısal yöntemler ile karşılaştırmalar yapılarak gösterilmiştir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14734
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
056_sahan.pdf807.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.